Hjælp til at komme i gang på Decentralized Exchanges (DEX)

Man skal bruge en hardware wallet, ellers er det for usikkert at handle crypto, jeg forslår du klikker på linket herunder og bestiller en Ledger Nano X.

->Bestil en Ledger Her<-

Når du har modtaget din ledger skal du følge vejledningen og gemme din recovery-phrase et sikkert sted. Din recovery-phrase må aldrig komme i nærheden af en computer. Det eneste sted du må taste den er på en hardware wallet du vil give adgang til sin crypto formue. Dernæst tilslutter du den en computer via USB. Du kan bruge din Ledger hardware wallet fra et windows program som Ledger har udgivet, som hedder Ledger Live. Her kan du håndtere alle de mønter og tokens ledger har support for. Du kan også connect'e til din wallet fra en hjemmeside. De fleste interessante coins og tokens findes på Ethereum's blockchain, så en Decentralized Exchange baseret på Ethereum giver adgang til rigtig mange små coins og tokens. Jeg vil anbefale at man bruger 1inch, da de har et smart system der sparer dig for en del transaction fee. Efter du har klikket på linket herunder, kommer du til 1inch hjemmeside hvor du skal connect'e din wallet. Når din wallet er connected vil den være tom, hvis du ikke allerede har fyldt noget på den. Når din wallet er connected kan du "fylde" Ethereum på den ved at trykke på BuyETH øverst på sitet og gennemføre et køb med kreditkort.

->Brug dette link når du vil handle på 1inch<-

Når du først har fået fyldt Ethereum på din wallet, kan du begynde at handle små mønter der stiger op til 100 gange på få dage. Men pas på, der er mange shit-coins som falder ligeså hurtigt sammen.

Getting Started on Decentralized Exchanges (DEX)

You need a hardware wallet, otherwise it is too insecure to trade crypto, I suggest you click on the link below and order a Ledger Nano X.

-> Order a Ledger Here <-

Once you have received your ledger, follow the instructions and save your recovery phrase in a safe place. Your recovery phrase should never come near a computer. The only place you should enter the recovery phrase is on a hardware wallet you want to give access to your crypto fortune. Next, connect the Ledger Nano X to a computer via USB. You can use your Ledger hardware wallet from a windows program released by Ledger called Ledger Live. Here you can handle all the coins and tokens ledger has support for. You can also connect to your wallet from a website. Most new coins and tokens are found on Ethereum's blockchain, so a Decentralized Exchange based on Ethereum is probably the best options for new investors in the crypto space. I would recommend 1inch as they have a smart system that saves you a lot of transaction fees. After clicking on the link below, you will come to the 1inch website where you need to connect your wallet. Once your wallet is connected, it will be empty if you have not already added some coins or tokens to it. Once your wallet is connected, you can add Ethereum to it by clicking BuyETH at the top of the site and completing a credit card purchase.

-> Use this link when you want to shop on 1inch <-

Once you have added Ethereum to your wallet, you can start trading small coins that increase up to 100 times in a few days. But beware, there are many shit-coins that collapse just as quickly.